Makna Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Dalam perdagangan, terdapat konsep pertukaran yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Apa yang Dimaksud dengan Perdagangan? Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perdagangan, terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan pertukaran barang atau jasa dengan … Read more